The Kontorovich-Lebedev transformation on Sobolev type spaces

TitleThe Kontorovich-Lebedev transformation on Sobolev type spaces
Publication TypeArticles in international peer reviewed journals
AuthorsYakubovich SB
[2005-17]